Aparat USG GE Logiq S7 z XDclear

Wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom, jako jedyny prywatny zakład w Koszalinie dysponujemy aparatem usg GE Logiq S7 z XDclear, najwyższej oferowanej przez producentów na świecie klasy Premium, zaprojektowanej by spełniać najwyższe kryteria diagnostyki radiologicznej.

Zastosowanie przetwornika XDclear umożliwia niezwykłą jakość obrazu przy niemal wszystkich typach pacjentów, przy zastosowaniu zaawansowanych protokołów obrazowania i skanowania. XDclear obejmuje najnowszą technologię pojedynczego kryształu generującego wysokiej jakości sygnał akustyczny. Pomaga to zmaksymalizować intensywność sygnału w celu zwiększenia penetracji, a jednocześnie dostarczyć wysokiej rozdzielczości w całym badanym obszarze. Dostępna jest ona wyłącznie w najdroższych modelach oferowanych przez firmę GE. Ponadto posiadany aparat wyposażony jest w funkcje takie jak elastografia oraz B-flow.

Elastografia polega na zastosowaniu niewielkiego ucisku na badany narząd. Wielkość odkształceń pod wpływem ucisku jest przetwarzana i przedstawiana za pomocą kolorowych map, tzw. elastogramów. Zmiany złośliwe zazwyczaj charakteryzują zmniejszoną sprężystością. Odwrotnie dzieje się ze zmianami zapalnymi, które zazwyczaj posiadają mniejszą sprężystość. Pozwala to na wczesne rozpoznanie zmian wymagających dalszej diagnostyki, co ma to niezwykle istotne znaczenie we wczesnym rozpoznawaniu groźnych chorób.

Tryb obrazowania niedopplerowskiego B-Flow umożliwia bezpośrednią wizualizację w czasie rzeczywistym złożonej dynamiki przepływu krwi i tym samym ocenę mikro unaczynienia w zmianach ogniskowych, które nie jest dostępne w aparatach poprzednich generacji z uwagi na ograniczenia związanych z technikami dopplerowskimi.